પ્રેમ પત્ર (ચાંદ)


happysadface

પ્રિય ચાંદ

                           ચાંદ આજે ફરી પુનમ આવી  બેસી છે.અને હુ તને મળવા  માટે આતુર  થાયા કરુ છુ એ જ માટે તને  પત્ર લખવા મટે બેઠો છુ. બેઠા  બેઠા  વિચારુ  છુ  તારા આ પત્ર માં  શુ લખુ એ જ  મને  સમજાતુ  નથી બસ ચાંદ હવે આ દુરતા મારા થી સહન થાતી નથી.બસ મન માં એક જ ઇચ્છા થયા કરે કે ફ્રરી હુ  તને ક્યારે હવે  મળીશ .

   ચાંદ તે મારી પાસે  એક  પ્રોમીસ કરી હતી તને  યાદ  છે. ભલે તુ  ગમે તેટલી દુર જતી રહે  તો  પણ આપણે એક બિજા સાથે ક્યારે ક્યારે વાત કરતા રહશુ પણ તુ  તો  મને  યાદ પણ નથી કરતી મને લાગે  છે કે તુ મને ભુલી  ગય  છે.

 ચાંદ  તુ   મને  ભલે ભુલી  ગય  હોય  પણ  હુ તને  હજુ  નથી  જ  ભુલો  તને યાદ છે હુ  તારા મટે  કોલેજ  ના  બાજુ  ના  ખેતર  માંથી  કેરી લય  આવો  હતો  અને મારા દોસ્તો  મારી પાસે  માગતા હતા છતા મે કોઇ  ને  ના આપી  ને  ચાર કલાક મે ચાચવી ને પછી  તને જ  આપી  અને  તુ  કેટલી ખુશ  થાય  ગય  હતી. એ  ચેહરો  હજુ  મને તારો  યાદ  છે.  બસ ચાદં એ  જ ચેહરો  જોવા માટે  મારુ  દિલ  તરફેડે છે.  ચાંદ  બુસ તુ  હવે  પાછી  આવી જા હુ તારી  રાહ  જોવ છુ

    હા  એ પણ  મને  ખબર છે.  તુ  પાછી  ક્યારે આવાની  નથી  જ  છ્તા મારા  મને  શાત કરવા હુ  તને  પત્ર લખુ  છુ બસ ચાદ આજે ના દિવસે આટલૂ જ  ફ્રરી  મળીશુ  નવા  દિવસે નાવા સમયે અને  હુ  તારી  હમેશ ને માટે  રાહ  જોશ.

                                                     આપનો  પ્રિય પ્રેમ

                                                         પ્રુથ્વી.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: