નવા વષૉ અને જુના વષૉ


નવા નવા વષૉ આવતા ગયા
જુના જુના વષૉ ચાલ્યા ગયા
નવા વષૉ ની નવી કહાની લાવ્યા
જુના વષૉ ની જુની કહાની છોડતા ગયા
નવા વષૉ માં નવી જીદંગી બનાવીએ
જુના વષૉ માં જીદંગી બરબાદ કરી
નવા વષૉ માં નવા સપના બનાવ્યા
જુના વષૉ માં જુની ફરીયાદ થઇ
નવા વષૉ માં સુઃખ નો ગુણાકાર
જુના વષૉ માં દુઃખ નો ભાગાકાર
નવા વષૉ માં જન્મનો આનંદ થયો
જુના વષૉ માં મુત્યુ નો પસ્તાવો થયો
નવા વષૉ ને વેલકમ કર્યુ
જુના વષૉ ને બાઇ બાઇ કહ્યુ
જ્યારે ખસ્તી ઓ એ happy new year કહ્યુ
sujit
Advertisements
    • jigi
    • સપ્ટેમ્બર 21st, 2010

    verry nice dear

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: