Archive for ઓક્ટોબર, 2008

હાય મેરા કયા હોગા


મેરી બીબી હૈ કમાલ
પુરે ૧૦૦ કિલો કા માલ
ચલતી હૈ બેસુમાર
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
બનના ચાહતી હે મોડલ
લગતી હે સુદર
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
પેહના ચાહતી હે જીન્સ
મિલતા હે ખમીસ
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
મેરી બીબી હે સાયર
સબકો કરતી હે ધાયલ
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
મેરી બીબી હે પુરે જીદગી કી મહેમાન
ખોન ન જાય મેરી જાન
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
હાય મેરા ક્યા હોગા.
sujit