તેનુ નામ ગુલાબ છે.


મારી પાસે એક નાજુક કોમલ વસ્તુ છે.

તેનુ નામ ગુલાબ છે.

અડુ તો ખરી જાય છે.

ફુક મારુ તો ઉડી જાય છે.

તેનુ નામ ગુલાબ છે.

પકડુ તો તુટી જાય છે.

ટચ કરુ તો કરમાય જાય છે.

તેનુ નામ ગુલાબ છે.

પાણી મા રાખ્ખુ તો ખીલ્લી જાય છે.

તડકે રાખ્ખુ તો મરી જાય છે.

તે ગુલાબ મારી પત્ની છે.

– સુજીત

પ્રેમ પત્ર (ચાંદ)


happysadface

પ્રિય ચાંદ

                           ચાંદ આજે ફરી પુનમ આવી  બેસી છે.અને હુ તને મળવા  માટે આતુર  થાયા કરુ છુ એ જ માટે તને  પત્ર લખવા મટે બેઠો છુ. બેઠા  બેઠા  વિચારુ  છુ  તારા આ પત્ર માં  શુ લખુ એ જ  મને  સમજાતુ  નથી બસ ચાંદ હવે આ દુરતા મારા થી સહન થાતી નથી.બસ મન માં એક જ ઇચ્છા થયા કરે કે ફ્રરી હુ  તને ક્યારે હવે  મળીશ .

   ચાંદ તે મારી પાસે  એક  પ્રોમીસ કરી હતી તને  યાદ  છે. ભલે તુ  ગમે તેટલી દુર જતી રહે  તો  પણ આપણે એક બિજા સાથે ક્યારે ક્યારે વાત કરતા રહશુ પણ તુ  તો  મને  યાદ પણ નથી કરતી મને લાગે  છે કે તુ મને ભુલી  ગય  છે.

 ચાંદ  તુ   મને  ભલે ભુલી  ગય  હોય  પણ  હુ તને  હજુ  નથી  જ  ભુલો  તને યાદ છે હુ  તારા મટે  કોલેજ  ના  બાજુ  ના  ખેતર  માંથી  કેરી લય  આવો  હતો  અને મારા દોસ્તો  મારી પાસે  માગતા હતા છતા મે કોઇ  ને  ના આપી  ને  ચાર કલાક મે ચાચવી ને પછી  તને જ  આપી  અને  તુ  કેટલી ખુશ  થાય  ગય  હતી. એ  ચેહરો  હજુ  મને તારો  યાદ  છે.  બસ ચાદં એ  જ ચેહરો  જોવા માટે  મારુ  દિલ  તરફેડે છે.  ચાંદ  બુસ તુ  હવે  પાછી  આવી જા હુ તારી  રાહ  જોવ છુ

    હા  એ પણ  મને  ખબર છે.  તુ  પાછી  ક્યારે આવાની  નથી  જ  છ્તા મારા  મને  શાત કરવા હુ  તને  પત્ર લખુ  છુ બસ ચાદ આજે ના દિવસે આટલૂ જ  ફ્રરી  મળીશુ  નવા  દિવસે નાવા સમયે અને  હુ  તારી  હમેશ ને માટે  રાહ  જોશ.

                                                     આપનો  પ્રિય પ્રેમ

                                                         પ્રુથ્વી.

my artical & jodkanu in gujarat guadian news pepar


22013_538876789481825_474578174_n

આવી છે એક પરી પરી


આવી છે એક પરી પરી
જે લાવી છે જ્યોત ની અંગારી જરી
જેને નિહાળતા રહ્યા ચાંદ તારા ઓ ફરી
તેના રંગ રુપ ની શુ વાત કરુ
એના પગ મા છે ઝાંઝર ઝરી
હાથ મા છે. ફુલઝર ની કળી
જેના નયન માં મનમોહક કાજળ
એ શ્વેત પુષ્પે શણગાર થી સજી
આવી છે એક પરી પરી
હજુ તો કવ મારા દિલ ની કશક
ત્યા તો સ્વપ્ન સમિપે જતી ઉડી ઉડી
એ પણ બની એક સ્વપ્ન ની દષ્ટી
ત્યા ફરી વાર હુ બન્યો નિરાશ
એના વિરહ મા ચડ્યો આકાશ
આવી છે એક પરી પરી
by ankit & sujit

હે રાજ નિ રાણી


હે રાજ ની રાણી
સુન મેરી વાણી
જન્મી છો એક નારી
જિવજે સુખ થી પણ સારી
દુવા છે આટલી મારી
બસ તુ રાજ ની છો મહારાણી
શુભેષ્સા છે આટલી મારી
જન્મ દિન મુબારક તામારી

——————–sujit———————–

હોળી આવી ધુળટી લાવી


હોળી આવી ધુળટી લાવી
સાત રંગ નો સંગ લાવી
લાલ પીળો રંગ લાવી
હોળી આવી ધુળટી લાવી
માચૅ મહીના ની પરીક્ષા લાવી
સુઃખ લાવી ટેન્શન લાવી
મોજ મસ્તી નો તેહવાર લાવી
હોળી આવી ધુળટી લાવી
શીવજી ની ભાંગ લાવી
પ્રહલાદ ની ભક્તી લાવી
હોલીકા ની રાખ લાવી
હોળી આવી ધુળટી લાવી

પરી


કે પરી ક્યારે રડતી નથી
તેને કોઇ જ દુઃખ હોતુ નથી
તે તેનુ મન કહે
તેમજ કરતી હોય છે.
તેને કોઇ પોતાનુ હોતુ નથી
તે કોઇ બીજા ની થતી નથી
બસ તેની જીદંગી આસમાન માં વીતે છે.
પરી ક્યારે રડતી નથી
તે રડતી નથી.

નવા વષૉ અને જુના વષૉ


નવા નવા વષૉ આવતા ગયા
જુના જુના વષૉ ચાલ્યા ગયા
નવા વષૉ ની નવી કહાની લાવ્યા
જુના વષૉ ની જુની કહાની છોડતા ગયા
નવા વષૉ માં નવી જીદંગી બનાવીએ
જુના વષૉ માં જીદંગી બરબાદ કરી
નવા વષૉ માં નવા સપના બનાવ્યા
જુના વષૉ માં જુની ફરીયાદ થઇ
નવા વષૉ માં સુઃખ નો ગુણાકાર
જુના વષૉ માં દુઃખ નો ભાગાકાર
નવા વષૉ માં જન્મનો આનંદ થયો
જુના વષૉ માં મુત્યુ નો પસ્તાવો થયો
નવા વષૉ ને વેલકમ કર્યુ
જુના વષૉ ને બાઇ બાઇ કહ્યુ
જ્યારે ખસ્તી ઓ એ happy new year કહ્યુ
sujit

હાય મેરા કયા હોગા


મેરી બીબી હૈ કમાલ
પુરે ૧૦૦ કિલો કા માલ
ચલતી હૈ બેસુમાર
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
બનના ચાહતી હે મોડલ
લગતી હે સુદર
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
પેહના ચાહતી હે જીન્સ
મિલતા હે ખમીસ
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
મેરી બીબી હે સાયર
સબકો કરતી હે ધાયલ
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
મેરી બીબી હે પુરે જીદગી કી મહેમાન
ખોન ન જાય મેરી જાન
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
હાય મેરા ક્યા હોગા.
sujit